Gold Fish

Directed By - Preetham Gubbi
Produced By - Rajesh K
Music By - Arjun Janya
Lyrics By - Kaviraj

Gold Fish Video Song

Gold Fish Details

Movie Name - Baanadariyalli
Song - Gold Fish
Lyrics By - Kaviraj
Music By - Arjun Janya
Song Published Date - 08/02/2023
Movie Directed By - Preetham Gubbi
Movie Produced By - Rajesh K

Follow me for Latest Update

Join WhatsApp Channel
Join Telegram Channel

Gold Fish Lyrics

Kannada Lyrcis

ಮುಂಜಾನೆ ನೀನೆ ಮುಸ್ಸಂಜೆ ನೀನೇ
ಆಕಾಶ ನೀನೆ ಭೂಮಿನು ನೀನೆ
ಪ್ರಾಣಾನು ನೀನೆ ತ್ರಾಣಾನು ನೀನೆ
ದೈವಾನು ನೀನೆ ಧ್ಯಾನಾನು ನೀನೆ
ಆರಂಭ ನೀನೆ ಅಂತ್ಯಾನು ನೀನೆ

ಬೇಕಿಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಬೇಡಲ್ಲ ಬೇರೇನೂ
ನೀನೇನೆ ನಂಗೆಲ್ಲವು

ಮೈ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಶ್ ಗರ್ಲ್
ಮೈ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಶ್ ಗರ್ಲ್

ಬಂಗಾರ ನೀನೆ ಸಿಂಗಾರ ನೀನೇ
ಆಸೇನು ನೀನೆ ಆಕಾರ ನೀನೇ
ಸಂಗೀತ ನೀನೆ ಸಂತೋಷ ನೀನೇ
ಸಮ್ಮೋಹ ನೀನೆ ಸಂಪದ ನೀನೇ
ಸರ್ವಸ್ವ ನೀನೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ನೀನೇ

ನೀನೆಲ್ಲೂ ನಾನಲ್ಲೆ ನಾನಿನ್ನೂ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ
ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನನ್ನ ನೆಲೆ

ಮೈ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಶ್ ಗರ್ಲ್
ಮೈ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಶ್ ಗರ್ಲ್
ಮೈ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಶ್ ಗರ್ಲ್
ಮೈ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಶ್ ಗರ್ಲ್

ಚಂದಿರ ನಿನ್ನ ಸೋದರನೇನು
ಚಂದಾಗಾರನೆ
ನೂರಾರು ತಾರೆ ನುಂಗಿದ ಕಣ್ಣು
ನಿಂದು ಚೋರನೆ

ತಂಗಾಳಿ ತೇಲುತ್ತ ಬಂತು
ನೀ ಯಾರು ಹೇಳಂತ ಅಂತು
ನಾ ನಾಚಿಕೊಂಡು ಕೈ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು
ಹೇಳಿದೆ ನೀನು ನನ್ನವನೆಂದು

ನನ್ನವನು ನೀನೆಂಬ ಮುದ್ದಾದ ಈ ಜಂಬ
ತುಂಬಾನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ

ಮೈ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಶ್ ಗರ್ಲ್
ಮೈ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಶ್ ಗರ್ಲ್
ಮೈ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಶ್ ಗರ್ಲ್
ಮೈ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಶ್ ಗರ್ಲ್

ಮುಂಜಾನೆ ನೀನೆ ಮುಸ್ಸಂಜೆ ನೀನೇ
ಆಕಾಶ ನೀನೆ ಭೂಮಿನು ನೀನೆ
ಪ್ರಾಣಾನು ನೀನೆ ತ್ರಾಣಾನು ನೀನೆ
ದೈವಾನು ನೀನೆ ಧ್ಯಾನಾನು ನೀನೆ
ಆರಂಭ ನೀನೆ ಅಂತ್ಯಾನು ನೀನೆ

ಬೇಕಿಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಬೇಡಲ್ಲ ಬೇರೇನೂ
ನೀನೇನೆ ನಂಗೆಲ್ಲವು

ಮೈ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಶ್ ಗರ್ಲ್
ಮೈ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಶ್ ಗರ್ಲ್
ಮೈ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಶ್ ಗರ್ಲ್
ಮೈ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಶ್ ಗರ್ಲ್