Saraayi – Badmanners

Movie - Bad Manners
Directed By - Dr. Suri
Produced By - Sudhir K M
Music By - Charan Raj
Lyrics By - M.S. Umesh

Saraayi Kududre Jhum Anthade Video Song

Saraayi – Badmanners Details

Movie Name - Bad Manners
Song - Saraayi Kududre Jhum Anthade
Lyrics By - M.S. Umesh
Music By - Charan Raj
Sung By - M.S. Umesh
Song Published Date - 01/05/2023
Movie Directed By - Dr. Suri
Movie Produced By - Sudhir K M
Movie Star Cast - Abhishek Ambareesh

Follow me for Latest Update

Join WhatsApp Channel
Join Telegram Channel

Saraayi Kududre Jhum Anthade Lyrics

Kannada Lyrcis

ಸಾರಾಯಿ ಕುಡ್ದ್ರೆ ಜುಮ್ ಅಂತದೆ
ಸಾರಾಯಿ ಕುಡ್ದ್ರೆ
ಸಾರಾಯಿ ಕುಡ್ದ್ರೆ ಜುಮ್ ಅಂತದೆ
ಸಾರಾಯಿ ಕುಡ್ದ್ರೆ

ಸಾರಾಯಿ ಸಿಗ್ದಿದ್ರೆ
ಅಂಗಡಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದ್ರೆ

ಸಾರಾಯಿ ಸಿಗ್ದಿದ್ರೆ
ಅಂಗಡಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದ್ರೆ
ಸಾರಾಯಿ ಸಿಗ್ದಿದ್ರೆ
ಅಂಗಡಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದ್ರೆ

ಕಳ್ಬಟ್ಟಿ ಕುಡ್ದು ಮಜಾ ಮಾಡಿ
ಸಾರಾಯಿ ಕುಡ್ದ್ರೆ ಜುಮ್ ಅಂತದೆ
ಸಾರಾಯಿ ಕುಡ್ದ್ರೆ
ಸಾರಾಯಿ ಕುಡ್ದ್ರೆ ಜುಮ್ ಅಂತದೆ
ಸಾರಾಯಿ ಕುಡ್ದ್ರೆ

ಸಾರಾಯ್ ಜೊತೆ ಮಟನ್ ಚಿಕನ್ ಇದ್ರೆ ಅಚ್ಚ ರಹ್ತ ಹೈನ್
ಇಸ್ಕೆ ಸಾತ್ ಕೈಮಾ ಉಂಡೆ ಇದ್ರೆ
ಚಂದ ಆಗಿರ್ತದೆ
ಸಾರಾಯ್ ಜೊತೆ ಮಟನ್ ಚಿಕನ್ ಇದ್ರೆ ಅಚ್ಚ ರಹ್ತ ಹೈನ್
ಇಸ್ಕೆ ಸಾತ್ ಕೈಮಾ ಉಂಡೆ ಇದ್ರೆ
ಚಂದ ಆಗಿರ್ತದೆ

ಜೀಪ್ಕೊ ಬೋಟಿ ಮಸಾಲೆ ಬೊಂಬಾಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ
ಪೀನೆ ವಾಲಕದಿಲ್
ಖುಷ್ ಹೋತ ಹೈನ್
ಜೀಪ್ಕೊ ಬೋಟಿ ಮಸಾಲೆ ಬೊಂಬಾಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ

ಪೀನೆ ವಾಲಕದಿಲ್
ಖುಷ್ ಹೋತ ಹೈನ್
ಮಟನ್ ಸಿಗ್ದಿದ್ರೆ ಬೋಟಿನು ಸಿಗ್ದಿದ್ರೆ
ಮಟನ್ ಸಿಗ್ದಿದ್ರೆ ಬೋಟಿನು ಸಿಗ್ದಿದ್ರೆ
ಮಟನ್ ಸಿಗ್ದಿದ್ರೆ ಬೋಟಿನು ಸಿಗ್ದಿದ್ರೆ
ಮಿರ್ಚಿ ಬೋಂಡ ತಿಂದು
ಮಜಾ ಮಾಡಿ

ಸಾರಾಯಿ ಕುಡ್ದ್ರೆ ಜುಮ್ ಅಂತದೆ
ಸಾರಾಯಿ ಕುಡ್ದ್ರೆ
ದೋಸ್ತು ಶರಾಬ್ ಪೀನ ಬುರಿ ಆದತ್ ಹೈನ್
ಝರ ಸೋಕೋನ್ ಹರ್ ಆದ್ಮಿ ಕಾ
ಜೀವನ್ ಮಹಾನ್ ಹೋತ ಹೈನ್

ಸಾರಾಯಿ ಕುಡ್ದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೈಲ್
ಹೋತ ಹೇ

ಉಸ್ಕೆ ಸಾತ್ ಹಾರ್ಟ್ ಟ್ರಬಲ್ ಬೀ
ಆತ ಹೇ

ಸಾರಾಯಿ ಕುಡ್ದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೈಲ್
ಹೋತ ಹೇ

ಉಸ್ಕೆ ಸಾತ್ ಹಾರ್ಟ್ ಟ್ರಬಲ್ ಬೀ
ಆತ ಹೇ

ಗರ್ ಮೇನ್ ಬಿಬಿ ಬಚ್ಚೇನೆ ಬಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹೇ
ಆಜು ಬಾಜು ಮೇನ್ ಲೋ ತೋ
ಕರ್ತೆ ಹೇ
ಗರ್ ಮೇನ್ ಬಿಬಿ ಬಚ್ಚೇನೆ ಬಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹೇ
ಆಜು ಬಾಜು ಮೇನ್ ಲೋ ತೋ
ಕರ್ತೆ ಹೇ

ಅಪಾರ್ತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ
ಕುಡಿಯೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ
ಅಪಾರ್ತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ

ಕುಡಿಯೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ
ಅರ್ಥ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕುಡ್ತ ಬಿಡ್ದಿದ್ರೆ
ತಮಾಟೆ ಬಟ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಗೆ ಹಾಕೊತೀರಿ

ಸಾರಾಯಿ ಕುಡ್ದ್ರೆ ಜೀವ ಹೋಯ್ತದೆ
ಸಾರಾಯಿ ಕುಡ್ದ್ರೆ ಜೀವ ಹೋಯ್ತದೆ
ಸಾರಾಯಿ ಕುಡ್ದ್ರೆ ಜೀವ ಹೋಯ್ತದೆ
ಸಾರಾಯಿ ಕುಡ್ದ್ರೆ ಜೀವ ಹೋಯ್ತದೆ