Single Sundara - Raghavendra Stores

Single Sundara – Raghavendra Stores

Single Sundara Video Song

Single Sundara – Raghavendra Stores Details

Movie Name - Raghavendra Stores
Song - Single Sundara
Song Published Date -
Movie Directed By - Santhosh Ananddram
Movie Produced By - Vijay Kiragandur
Movie Star Cast - Jaggesh

Follow me for Latest Update

Join WhatsApp Channel
Join Telegram Channel

Single Sundara Lyrics

Kannada Lyrcis
English Lyrics

ಹೇ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಬಾರ್ಡರಲ್ಲಿದ್ದಿಯ
ಬ್ಯಾಡ್ವಾ ಶೋಭನಾ?
ಕಲ್ಪನೆಲೇ ಖುಷಿ ಪಟ್ರೆ ಖಾಲಿ ಯವ್ವನಾ
ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಸೇರಿದ್ಮೇಲೆ ಜೀವ್ನ ಪಾವನಾ

ಮಾಡೋ ವಯ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲೇ ಬೇಕು ಮಕ್ಕ್ಳನ್ನ
ಕುಡಿತಾ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೆಂಡ್ತೀರ ದಾಳಿ
ಕೇಳಿನೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಟ್ತಾನೆ ತಾಳಿ
ತಗ್ಲಾಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಾ ನಮನು ತಗ್ಲಾಕ್ಸ್ತೀರಾ

ಹೇ ಸಿಂಗಲ್ ಸುಂದರಾ
ಯಾವಾಗ್ ಹಾಕ್ತಿಯಾ ಉಂಗುರಾ

ಹೇ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಬಾರ್ಡರಲ್ಲಿದ್ದಿಯ
ಬ್ಯಾಡ್ವಾ ಶೋಭನಾ?
ಕಲ್ಪನೆಲೇ ಖುಷಿ ಪಟ್ರೆ ಖಾಲಿ ಯವ್ವನಾ

ಕಾಲ್ ತೊಳೆದು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳೊ ಮಾವಾ
ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮಗ್ಳು ಹಿಂಡ್ತಾಳೆ ಜೀವಾ
ಸಂಸಾರ ಸರ್ಕಸ್ಸು ಕಂಪನಿ
ಹುಲಿ ಕೂಡಾ ಹಾಕುತ್ತೆ ಕಂಬನಿ
ಅತ್ತೆದೂ ಸೊಸೆದೂ ಜಾತ್ಕಾನ ತೋರ್ಸಿ
ಎಲ್ಲಾನೂ ಮ್ಯಾಚಾದ್ರೆ ಪಿಪಿ ನಾ ಊದ್ಸಿ
ಹೆಂಡ್ತಿ ಬೇಕಾ ತಾಯಿ ಬೇಕಾ ಇದ್ಯಾ ಉತ್ತರಾ

ಹೇ ಸಿಂಗಲ್ ಸುಂದರಾ
ಯಾವಾಗ್ ಹಾಕ್ತಿಯಾ ಉಂಗುರಾ

He brahmacaari bordaralliddiya
byaadva shobhana?

Kalpanele khushi patre khaali yavvana
gandu hennu seridmele jeevna pavana
maado vaysalli madle beku makklanna
kuditha helthira hendthira daali
kelinu innobba katthaane thaali
taglakondvi anta namanu taglalaksthira

he single sundara
yavag haakthiya ungura

he brahmachari bordaralliddiya
byadva shobhana?
Kalpanele khushii patre khaali yavvana

kaal toledu kai tolkolo mavaa
kai hididu maglu hindthale jeeva
sansara sarkassu kampani
huli kuda hakutte kambani
attedu sosedu jaathkana thorsi
ellaanu myachadre pipi na udhsi
hendti beka thayi bekaa idya uttara

he single sundara
yavag haktiyaa ungura